Category: Buku SD

Buku Tematik Kurikulum 2013 Untuk SD/MI

Buku Tematik Kurikulum 2013 SD, Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan.
Untuk buku K13 tema 1 diriku silahkan klik tautan berikut :Tema 1, Diriku

Advertisements